Skredvurdering av Gaustatoppen - Gaustatoppen - Tema - Nettsteder - visitrjukan
Gaustatoppen er et yndet skimål for off-piste kjørere.

Skredvurdering av Gaustatoppen

Det presiseres at alle som ferdes i og rundt Gaustatoppen må selv inneha kunnskap om å vurdere skredfaren. I 2006 ble det fortatt en vurdering som følgende. Tekst hentet fra rapporten til Jon Haukåssveen og Øyvind Aanes.

Ta gjerne også en titt på denne nettsiden.

Mål

I dag den 25.04.06, gjennomførte Øyvind Aanes og Jon Haukåssveen, en skredvurdering på Gaustatoppen. Målet var å gjøre en kartlegging i forhold til å finne en forholdsvis trygg nedfart nesten uavhengig av forholdene. Vi ønsket også å vurdere kvaliteten på skikjøringen i valgte trasè.

Arbeidsmåte

Vi har valgt å ta utgangspunkt i Werner Munters filtervurdering. Det viktigste elementet i denne vurderingen har gått på gjennomsnittlig bratthet og terrengfeller. Dette for å kunne si at det er så allmenngyldig som mulig og at det kan brukes  under de fleste forhold.

Det er videre tatt utgangspunkt i snøen før snøomvandlingen, det vil si at vi forventer lagdelt snø. Resultatet av en slik vurdering vil være flakskred. For andre skredtyper, - løssnøskred og sørpeskred, som er mindre farlige, har vi ikke gjort tilsvarende vurdering. Det er mange elementer i en slik vurdering som ikke vil bli underbygget på en teoretisk måte.

Ved siden av den rent faglige vurderingen hadde vi en gjennomgang før og etter med Øystein Saugerud, som ga svært verdifull informasjon om hvor og når det har gått skred på Gaustatoppen de siste 30 årene.

Kriterier lagt til grunn.

Jamfør Werner Munters filtervurdering har vi lagt følgende vurdering til grunn. Ved en faregrad 3, er det lite sannsynlig at det går skred i hellinger som er slakkere enn 30 grader. Ved en faregrad 4, er det lite sannsynlig at det går skred i hellinger slakkere enn 28 grader. Vi antar at det er svært liten sannsynlighet for at skiløpere vil bevege seg i området rundt Gaustatoppen ved en faregrad 5 (noe som er en katastrofegrad, hvor veier og øvrig infrastruktur er svært utsatt.) Vi har ikke lagt de øvrige kriteriene for filtervurderingen til grunn med unntak av terrengfeller.

Vurdering.

JF. Erfaring og vurderinger kan man konstantere at den fremherskende vindretningen på Gaustatoppen ofte vil være fra sør- vest til nord vest. Det vil si at lehenget vil ligge på siden mot øst. Hele østsiden vil derfor være et le-heng med stor mulighet for vindtransportert snø, og dermed lagdeling i snøen.

Med utgangspunkt i kartet, og etter tidligere kjøring i rennene nord for Tårnet, kunne vi konstatere at det er svært krevende å finne en trase som ligger fra tårnet og nordvest for dette som er under 30 grader bratt. Det kan være en trase som går rett ned fra tårnet til første kul som er under 30 grader, men herfra må en eventuelt traversere ganske kraftig mot syd, for å unngå en terrengfelle under andre kul.

Legger man sporet lenger mot sør kan man uten problemer finne en trase som er under 28 grader bratt, og dermed tilfredsstille de kravene vi har satt i innledningen.

Trygg trase.

For å finne en trygg trase ned fra Gaustatoppen, bør en velge å kjøre retning sør øst til man er nede fra topp- pyramiden. Når man er nede ved stikrysset på sommerløypene (kan være vanskelig/umulig å se på vinteren) kan en dreie mot øst. Det er viktig å kjøre langt nok ned, flere steder i nordlig begrensing målte vi gradebratthet opp mot 32 grader.

Fra stikrysset kan man enten velge Langefonn eller ryggen nord for Langefonn. Vi gjør oppmerksom på terrengfellen som ligger Vest for sommerstien og ned mot Langefonntippen. Videre kunne vi konstatere at det er en stor terrengfelle i nærområdet til innslaget til Gaustabanen.

Videre gjør vi oppmerksom på utløpssonen fra hele østsiden på høyde med tårnet og nordover. Vi presiserer at det vil kunne være komplisert å orientere seg trygt ned og dermed unngå terreng brattere enn 28 grader, spesielt gjelder dette selvfølgelig om en skulle ha liten sikt.

Egenvurdering.

Vi kan ikke si sterkt nok, at denne vurderingen ikke fratar noen eget ansvar og egne vurderinger. Vi presiserer at Gaustatoppen er en topp som er 1883 meter over havet. Den ligger selvstendig og er svært værutsatt. Selv om en blir kjørt opp med bane, er det ikke noen preparert eller merket nedfart. Kravet til deg selv vil i hovedsak ligge på bekledning, utstyr, (søkestang, spade, SM utstyr , førstehjelpsutstyr og vindsekk), kart og kompass evt. GPS. Samt kunne bruke medbrakt utstyr. Som en liten sak vil vi nevne at snølasten øker med faktor 10 om du skulle falle.

 

Øyvind Aanes                                                                                    Jon Haukåssveen

Høyfjellsfører (IVBV/UIAGM/IFMGA)                                       Høyfjellsfører (IVBV/UIAGM/IFMGA)

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish and tellUsPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.